Bùa Trấn Trạch

Bùa Trấn Trạch

Vui lòng gọi...

Đặt mua

BÙA  CHÚ CÓ TỪ THỜI SƠ KHAI 

Từ thời xa xưa. Âm Dương phân định loài người và loài vật rất ít.... con người co bệnh đau là do khí của trời đất chưa thuận .
Họ chỉ biết trên co trời giới có đất thì  họ chỉ biết cầu xin Trời Đất )

Đến thời Tam Hoàng trị dân . Thần Nông tìm các loài thảo mộc có khả năng tri được  bệnh đau,  còn Hoàng Đế nhận thấy  nhân dân đau bệnh  là không thầy
,  thiếu thuốc ... Với lòng thương yêu vô hạn Ngài nguyện cầu  Trời Đất với tâm tưởng  tột cùng. Ngài tạo ra Bùa chú trị bệnh đau cho muôn dân? 
Đó là công việc làm của ( Bậc Thánh Nhân ) luôn chỉ  mong cứu nhân độ thế ;  Họ thực hành đại đao chân tâm không  vì tư lợi   "

Bùa Chú  là Bí Pháp của Tiên Thánh  chế tạo ra .  Để trị bệnh  đau chỉ muốn cứu nhân độ thế qua cơn hoạn nạn. 
Tâm luôn không tưởng đến  trao đổi đòi hỏi về tiền bạc và vật thực.  Họ  làm công việc tốn công hao sức  khỏe như thế vì họ cần (cầu phước huệ ) và  ( làm công đức ) 
đó là trò chơi  của  các Bậc Tâm Đạo 
                        

           BÙA TRỪ TÀ QUÁI :
new

  Bệnh đau đều do Thiên địa chuyển vận ngũ hành khí, biến dịch không đồng trở thành xung khắc ...  Cũng do lòng gia con người  
qúa tham cầu danh lợi. Mê muội... mà quyên ăn,  mất ngũ , thần trí mỏi mệt tinh. Huyết suy, tổn hình khô thịt hết . 

Gia đạo không an là do người trong nha, không tôn ty, không hòa thuận.
Người bênh đau lâu ngày không lành là gio không chạy chữa tri dứt bệnh sớm.
lại không biết kiêng cử. Để thiếu dinh dưỡng và mất vệ sinh...
 
Nội thương ngoại cảm bệnh  sao không dùng thuốc, mà lại đi cầu cúng quỷ ma ... 

Tà khí bệnh chưa hết.....    
 Tà tâm liền sinh thêm ...
Nhà dơ không quét dọn...
Đói khát không ăn no. 
Bệnh đau không chạy thuốc...  
Đi cầu trừ ma quái...
Phải biết ma phá bệnh....
Thân bệnh hành khác  nhau. 
         
             ĐẠO CHÁNH TRỪ ĐẠO TÀ
               TÀ TÂM CHỚ BÀY RA ! 

NẾU TÀ TINH PHÁ HẠI DÂN LÀNH SẼ CÓ CHÂU SƯ XUÂT HIỆN
         
             TRẦN DUY TRUNG