Giới thiệu

PHONG THỦY TRẦN NAM TIÊN SINH
Khai quang , tẩy uế ,Nhà thờ Từ đường , Đình chùa miếu . Khai quang điểm thần nhãn Linh Vât Phong Thủy , Tỳ Hưu , Thiềm Thừ ...vv Hô thần nhập thần tượng. Xem tướng số, vận thịnh suy họa phúc sinh tử báo trước,  xem địa trạch,  xem phong thủy nhà ở, đặt bếp theo vận mệnh gia chủ . Lấy lá số tử vi , đặt mồ mả theo phong thủy ta ao, xem ngày cưới hỏi, xem ngày động thổ làm nhà, cầu an giải 36 hạn . Hóa giải hướng nhà phạm :tam sát, sát phu, thiên trảm sát, thiên tiển sát, xuyên tâm sát, Lục sát  tuyệt mệnh sát, thất tinh sát, Lục thần  sát,  lôi hoành sát , họa hại, ngũ qủy . Trấn yểm  Hóa giải  trùng tang, hóa giải  vận  hạn  ngũ lộ , cầu siêu chẩn  thí kuyên vong, chiêu tài đồng tử. Đặt Hướng cổng để con cháu phát quan, cầu tự  (cầu con), cầu tình duyên .  Quản trẻ em khóc đêm. Hóa giải kim thần thất sát.  Kim xà thiết  toản, . Trấn Yểm Trùng Tang trước khi nhập quan.


 THẤT THẬP TUNG HOÀNH LƯU BÚT KÝ  :
Phong Thủy Gia Trần Nam Tiên Sinh Lưu Hậu Thế 


Phong ba bảo táp cuộc trần ai
Thủy trải sơn băng luyện thành tài
Gia môn tiền vận thời tân khổ
Trần tục nhân sinh chẳng khiếu nài
Nam bắc đả từng chinh chiến dội
Tiên tổ tài bồi phúc lộc lai
Sinh nhân nên nhớ câu đức độ
Lưu giữ muôn đời thánh bút ca
Hậu duệ tử tôn bất hoán cải
Thế Thế cửu trường bảng bút khoa"
 


Tag: đồ đồng phong thủy