Tranh Thờ Ông Táo . Định Phúc Táo Quân

Tranh Thờ Ông Táo . Định Phúc Táo Quân

Vui lòng gọi...

Đặt mua

  ĐỊNH PHÚC TÁO QUÂN  : ( Ông Táo  )
trong tranh thờ dan gian thời Nhà Trần.
 

Theo  thọ thế chân kinh! Thì  Đức Táo sinh ngay 3/8 Tên  thật là  Trương Đơn Tự Tử Quách. Tước phong tư mệnh được 
 Ngọc Hoàng  phái xuống nhân gian xem họa phúc định tại từng chi hiển ứng  (xét thiện ác từng nhà ). Ban phúc ban lộc hóa giải hướng nhà không hợp với mệnh chủ gia đình như :Tuyệt mệnh.  Lục sát.  Ngũ quỷ và Hoạ  hại. Vì vậy nên có câu ĐỊNH PHÚC ĐỊNH LỘC TÁO PHỦ THẦN QUÂN. 

Ngày 23 tháng chạp ( tháng 12) là ngày Đũc Táo quy thiên tâu sự thiện ác nhân gian hạ giới. ( Táo Quân chầu Trời )
Còn ngày mùng 7 thảng giêng Đức Táo giáng hạ ( mùng 7 tết Đức Táo mới về hạ giới ) có số người không biết thì đón đức táo về ngày 30 tết .
Thực ra không biết thì không có tội nhưng 30 tết Ông Táo chưa về .  nói  là đón vây chứ ngài đang ở thiên đình đâu có về đón ông táo vào ngày 30 tết thì thật là vô ích ,
Chúng ta nên sữa đổi lại cho hợp với đạo trời đất thì hơn
Lễ vật gồm cau trầu, riệu ,đèn , địa ngũ qủa, nước , hương , hoa ( bó bông ) . ( goi là hương đăng phù tửu quả phẩm hương hoa phụng hiến )
còn có thêm tiền vàng quần áo cho ngài nưã càng tốt thêm gì tốt nấy
Đức Táo khá giận người phụ nữ ngồi trước cửa bếp chải đầu, chưởi mắng. Kiêng nấu  thịt trâu thịt chó
hành tỏi và thắp hương từ lửa bếp   . 

(Mỗi nguyệt sóc vọng minh đăng thượng cúng tịnh thủy nhất bôi )
Nghĩa la cứ đến mỗi tháng mùng 1va 15 có 1ngọn đèn sáng va
1 chén nước Trong sạch dâng cúng  sẽ được Táo quân độ trì. 


          XUẤT XỨ 
Đây là 1bài thơ Đường luật  của Đức Táo được in trongThọ Thế Chân Kinh.
  Đề năm Khải Định nguyên niên (Năm Bính Thìn 1916)

Phụng mệnh chuyên tư khắp mọi nhà 
có ta trời đất cũng không xa
Ta dung kẻ thiện không dung ác
Mày dối người đời giễ dối ta
Táo phủ nghiêm trang người mạnh khỏe 
Tâm tình hòa lạc phúc đề đa
Độc tâm khá giận loài lang phụ 
Có khóa hiềm thiền lật lưỡi ngoa

trần duy trung