Bùa Quản Trẻ Khóc Đêm

Bùa Quản Trẻ Khóc Đêm

Vui lòng gọi...

Đặt mua

                      Trẻ  Em Khóc Đêm
Thưa quý độc giả Trẻ   sơ sinh  khóc đêm gây bao phiền phức cho gia đình cũng ảnh hưởng tới lân bàng xung quanh. Co rất nhiều trường hợp cha mẹ thay nhau ẩm trên tay 
mà không làm được  việc gì. Trẻ em khóc co rất nhiều  nguyên nhân Bị phần  âm quở trách hay đi đâu chơi về khóc liên tục  không ngừng hay 2, 3 giờ sáng dậy khóc cho đến sang
Hay phạm giờ qusn sát co nghia trẻ kg binh thường như ngày thường va các  bạn khác nêu chúng ta cho trẻ uống thuôc tây va thuốc  ngủ nhiều  qua sau này trẻ  se bi thiểu  nang. Chung ta phải  có  biên 
pháp khác  là. Ngoài pháp văn thần chú chúng ta sử dụng Tâm Bùa ngăn ngùa tà tâm. Hay trừ  pham Quan sat, ngũ lộ v vv
 
  
  BÙA  CẦU TÀI 
 Trong khi kinh doanh buôn bán. 1 thời gian nào đo buôn bán lỗ vốn  hay số lượng  khách và kinh doanh sút  giảm thậm  tệ,
nhu vậy  vận thời đang xuống vi có vấn đề bất  kính bề trên nhung mình không để ý đến , tài thần xa lánh qủy quái lộng hành 
vi vậy lúc này chúng ta nên sử dụng pháp bảo an khang cung thỉnh Chiêu  Tài đồng tử . Tấn Bảo đồng lang để kim ngân đáo 
gia, kết  hợp trấn  gia chi trạch ngăn ngừa tà tinh. Như vậy cuộc sống và kinh doanh sẽ phát triển trở lai van sự an khang. 
  trân trọng!