Đình Hậu Xã Bắc Thành

Đình Hậu Xã Bắc Thành

Vui lòng gọi...

Đặt mua

ĐÌNH HẬU XÃ BẮC THÀNH
   Sau khi thông qua cuộc hội thảo khôi phuc lại chùa hậu vào ngày 7 tháng 8 năm 2011 tại hội trường xóm lê hồng phong xã Bắc Thành-chúng tôi đại diện cho nhân dân và phật tử đang sông và làm việc trên địa bàn huyện Yên Thành ,đặc biệt là 60 phật tử xã Bắc Thành 150 phật tử thường xuyên về lễ phật và tu tập 50 con em xã bắc thành đang sống và làm việc tại thành Phố Vinh.

Xin trình bày với quí cấp lãnh đạo một số việc như sau .vào đầu thế kỷ 15 có một ngôi chùa cổ được xây dựng trên đồi thung lỉnh xã Kim Thành cũ[ nay là xã Bắc Thành] đó là thuần hậu cổ tự-mà nhân dân thường gọi là Đình  Hậu, Đình  tọa lạc trên đỉnh đồi thung lỉnh với diện tích 15 ha đứng ở Đình Hậu  nhìn về hướng đông là sông dinh và lèn hai vai-hướng nam là đông tù và động thờ- tiền diện là nam ghé đông-hậu Đình  được thế vững chắc dựa vào núi Gám gần hơn núi Cương đến khe sót liên kết với núi Chùa, có Chùa thông bao quanh động núi găng có đền đức ông biêt hiệu giang sơn giáng ứng,Sắc Phong thượng, thượng đẳng tái tắc tỉnh Đại Vương, phia sau dãy núi găng có Điện Đức  Mẹ chúa nhâm sắc phong thượng đẳng tối linhvị thần-xuống núi mới có chùa Bạch Y-thật là một địa linh hội tụ đủ tứ Linh - Long -Lân -Quy -Phụng -mà có câu đối ở tiền đường là

                       Tịnh địa năng giang quang đạo nhân

                        Thiền môn bất lạc cầu lộc khánh .

Ý nói câu trên là thánh địa hào quang giành cho người tu hành không cầu lộc cho mình mà cầu cho những ai không may mắn –thượng điện có câu đối

.                   Trí đức trang nghiêm phổ độ quần sinh khai giác ngộ       

                    Từ bi hỷ xã năng hành lợi vật thoát mê tân

Hai bên tả hửu có câu:   Tây thiên pháp cũ chu tam giới

                                         Nam hải từ vân phúc vạn phương

Theo bút ký của nhửng người thông hiểu trước thế kỷ thứ 15 Chùa thiết lập bằng thảo am ,và từ đó đình được nhiều lần nâng cấp.vào thời tự đức đình được trung tu xây dựng với quy mô lớn-chùa được lập thành chữ công, điện và hạ điện thờ phật và chư vị bồ tát có tượng thập bát la hán –tả hữu có ban chúng sinh –đàn kinh –lăng am có tất cả là bảy dãy nhà cở lớn.trong chùa có đủ tượng phật và bồ tát..có chuông cở lớn –có giá chiêng- trống –giàn cờ lọng. mũ áo cân đai, và đầy đủ đồ tế khí  hậu chùa có nhà thờ tổ đạt ma sư tổ và các vị tiền bối phía trước chúa có ao sen [ chùa thuần hậu ]chùa hậu là điểm tựa tâm linh vô cùng quí giá hội tụ có rồng chầu phượng múa- long-lân-qui-phượng .thể hiện cho thánh địa trường tồn nhưng vì trải qua 2 cuộc kháng chiến  chống thực dân pháp và đế quốc mỹ chùa đã đóng góp một phần to lớn là trụ sở chính quyền và cơ quan đảng-và cũng là nơi lưu giữ vũ khí phục vụ chiến tranh và là kho giử trử lương thực là địa điểm cất giử hàng vạn tấn gạo và địa điểm cho bộ đội trú quân và là địa điểm dạy học cho học sinh  đặc biệt chùa được giở để làm trạm cứu thương trong thời chiến tranh .trải qua bao biến cố thăng trầm của đất nước .chùa đã xuống câp đặc biệt nghiêm trọng.hơn thế nửa  hiện nay những pho tượng phật cổ được để thờ tại hậu cung của đình hậu,là nơi lưu giử đồ tế khí của làng..

kính thưa quí lãnh đạo để đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân trên địa bàn xã bắc thành cũng như con em đang sống và làm việc trên mọi miền đât nước ;cũng như để bảo tồn và gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc. xây dựng một xã hội bình yên và phát triển

vậy chúng tôi tha thiết đề nghị các cấp chính quyền cho phép khôi phục lại chùa hậu bằng nguồn lực xã hội hóa