Lá Số Tử Vi Trọn Đời / Xem Tướng Số

Lá Số Tử Vi Trọn Đời / Xem Tướng Số

Vui lòng gọi...

Đặt mua

SỐ TỬ VI  - Sinh 4giờ ngày 27/03/2004

TỔNG QUÁT TUỔI  :  Giáp Thân
- Được Phật Như Lai .
ban thọ
- Quan Thánh Đế       độ mạng
- Đại Thế Chí Bồ Tát   ban phúc
- Đức Diệu Quan Âm   ban trí tuệ....   ( đề phòng nước)

CHIẾU BÁT QUÁI nằm vào Cung Khôn. LUẬN NGŨ HÀNH thuộc Mạng Thủy
Tính hiền từ  vui vẻ thông minh thư thái nhàn hạchết hụt 1 lần,  ít cậy nhờ thân tộc , lấy vợ sai cung quẻ thì 2vợ ,

40 tuổi sự nghiệp nên 65tuổi bệnh nặng khó qua , nhờ vào phúc đức qua đựoc thọ 70 tuổi

            TỔNG LUẬN TUỔI
Sinh vào giờ này phạm ( kim xà thiểt toản)  lúc sơ sinh khó bảo quản

Sinh Ngày 27 có sao Thiên Phụ chiếu mệnh .Số làm ăn khá thich choi bạn bè nhiều ,

 sống lâu phải có hiếu với phụ mẫu bằng không bị bắt giam 1 lần

 Sinh tháng 3  năm Giáp thân là tháng Mậu thìn. 
Sinh vào tháng này ăn mặc đầy đủ, tứơng mạo sang trong tay chân mau lẹ thích đi đây đó có nghề nghiệp giỏi,

 sống gần người sang trọng , khắc vợ con. Sống buông thả thì hay gặp tai nạn tuổi nhỏ làm ăn không có dư

36 tuổi bắt đầu sụ nghiệp phát triển sự học thông minh nhưng chỉ lấy khoa bậc trung mà thôi .

Gặp năm mùi thi đạt khoa cao rang danh, thi kỳ nhì cần cù thì bảng đề chói rạng .

có số văn chương giỏi ăn nói lưu loát sự học về sau rất thịnh vượng

Lúc mới simh khó bảo quản đề phòng đến 12 tuổi , có hạn 21 và 30 tuổi

Sáng trí thông minh hiểu việc đi xứ nào cũng có tài lời sừ nghiệp thịnh vượng

Số chơi anh em bạn bè nhiều , làm ăn sự nghiệp làm nên có nhà cửa đầ đủ tiền tài

 

XEM ANH EM TRONG NHÀ. văn pháp ghi ;

Đoán xem số phận anh em

Bơ vơ lật lạ nghĩa tình là đây cha mẹ sinh dưỡng ngõ hầu

Đôi ba cốt nhục một bầu hồi sinh

Mỗi người một tính không lành

Điều riêng tâm ý cạnh tranh bất hòa

Một mình lo tính gần xa

Đến sau mới được thất gia được nhờ!

 

 - DUYÊN CHỒ VỢ. văn pháp ghi ;

Tơ hồng nguyệt lão ông ơi

Vợ chồfng nghĩa trọng tình thân

Phận ta khắc vợ vương lâm cho nàng

Căn duyên mù tịt lỡ làng

Khi tan khi hiệp phải đi hai đường

Trước rồi ghẹo nguyệt trêu ong

Đời sau lại hiệp bởi vì đa đoan

Vợ chồng mới được bình an

Rồi sau xây dựng một nhà hòa vui

 

CUNG KHÔN

Số này tu hành tận tam làm thiện thì được phúc đức hơn người thường , biết giúp đỡ người cơ nhỡ ,

 khá tu nhân đức thường lo về sau Chỗ cha mẹ ở không xong ,gia đình xứ khác mới mong phát tài ,

Tu nhân tích đức vợ chồng hợp cung quẻ địa trạch tốt điệt thọ ( phúc đức đẹp ) thọ 90 tuối khi thác gặp điều các con

nếu không tu tâm làm thiện làm phúc thì bị bệnh mất trên đường về

CÓ BỆNH NÊN; cầu tiên bà cứu bệnh vào ngày sửu và ngày mùi ngày có trăng thì càng tốt

 

                      DUYÊN TÌNH ;

Mình tuổi giáp thân CUNG KHÔN MẠNG THỦY nên lấy vợ đội tuổi sau.

Lấy vợ cùng tuổi giáp thân ; văn pháp ghi tiền bần hậu phú quý  ,

 cưới vào mùa xuân đại cát lợi , cưới vào mùa thu hảo phụ mẫu

Lấy vợ tuổi quí mùi;  văn pháp ghi đa tử tôn tăng tài tiến lộc  tiền bần hậu phú quí ,

 cưới mùa xuân đại cât lợi , cưới mùa hạ vợ chồng hay cãi nhau ,

cưới mùa thu nhà ở hướng nam thì quả phụ ,

cưới vào mùa đông hao tài vật bại tử tôn bình thường có con khó nuôi

 

Lấy tuổi mậu tý;  tiền bần hậu tranh hùng cưới mùa xuân tử tôn cát lợi có danh dự và quyền thế ,

cưới mùa hè vợ con hay đau yếu ,cưới mùa thu ...vvv

Lấy tuổi sửu;  về sau khó nhờ con

 

   Hung hạn đáo

14 ,15 , 32, 33 tuổi phòng tai nạn, mất của

Hạn tứ cửu 47 , 48, 50 tuổi

Hạn phúc đức sàn sẫy  68 , 69 tuối cập bệnh nặng khó qua ,lúc này phải chạy tinh cho sớm

 

                        GIẢI BẠCH ;

quẻ quái này định sẳn khi mạng chủ còn nằm trong bào thai , sinh năm này thì ứng cung ,

 mạng vào năm đó đi cùng niên cục năm này qua năm khác vận hành theo cổ máy CÀN KHÔN 

đông thời chiếu hiện quẻ quái  lành dữ báo cho mạng chủ biết .

ở đây mạng chủ màu đỏ khi gặp màu đỏ thì hợp cung cần phát huy để  thăng tiến .           

 khi gặp năm màu xanh thì khắć kị địa trạch, phu thê , niên cục táo môn cũng vậy nhìn biểu đồ BÁT QUÁI dưới đây sẽ rõ ; 

Vận Mệnh : Tuổi thân

 Gặp năm tý mọi sự được hanh thông
Gặp năm sưủ nhờ sao Thiên Hỷ , Nguyệt Đức chiếu nên ít hao tổn
Găp năm Dần dịch mã hao tổn khó nhọc
Gặp năm mạo có sao tử vi chiếu  tốt lành
Gặp năm thìn binh thường thi khó đậu
Gặp năm tỵ có phúc tinh chiếu tốt nhưng phòng vạ miệng
Gặp năm ngọ mệnh phạm thiẽn cẩu phải cẩn thận
Gặp năm mùi gia vần không tốt ,nẽn cầu yên
Gặp năm dậu vui qúa hóa buồn .cẩn thận trai gái
Gâp năm tuất  tự thủ thì hơn
Gặp năm hợi Có thể tán taì. Thi đỗ nữ vu quy 

  TRAN DUY TRUNG 

 

  LÁ SỐ TỬ VI PHU THÊ

Chồng Nguyễn Văn A sinh 10 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 1988 Mậu thìn

Vợ Nguyễn Thị B sinh ngày 08 tháng 2 năm 1989 Ky TY

Cưới tháng 11

 

Phép chiếu tuổi mậu thìn 1988 

Chiếu Bát Quái nằm vào cung Đoài

Luận ngũ hành thuộc đại lâm mộc

Thờ  NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT ( Trần Hưng Đạo ) độ mạng  

Tỳ sa môn thọ̣ mệnh

Dược sư như lai ban phúc 

Long  thụ  bồ  tát  ban  trí  tuệ

 

VỢ  Nguyễn thị B sinh ngày 08 tháng 02 năm 1989

Chiếu bát quái nằm vào cung Cấn 

luận ngũ hành thuộc đại lâm Mộc  .

Thờ  phổ  hien  bồ  tát  độ mạng

Địa tạng Bồ tát hộ mệnh

Hư   không Bồ Tát ban phúc đức

Đại thế chí Bồ Tát ban trí tuệ

 

Chiếu tiên thiên bát quái hiện quẻ chồng cungĐoài lấy vợ cung Cấn = Phúc đức .

Văn pháp ghi : phúc ấm trời cho , gia đạo vợ con yên ổn duyên nợ nồng thắm trọn đời .

 

Soi ngũ hành quẻ hiện : lưỡng mộc

Văn pháp ghi nhất y thực , thự vô cập . tiền bần hậu cát lợi

nhưng phạm lưu hà lục long thì chồng ra đi trướcvợ


Luận mùa cưới
: cưới tháng 11 ( mùa đông )

     Được phú quý hưng vượng

 

Địa trạch làm nhà hướng tây nam 10 điểm ít bệnh tật làm ăn thuận lợi

Táo môn nên đạt về hướng tây hoặc đông bắc

 

     TỔNG QUÁT TỔI MẬU THÌN sinh ngày 24 .

Sinh vào ngày này có sao Thiên Hoàng chiếu mệnh không ở chổ cha mẹ sinh đi xứ khác lập nghiệp nên .

 

khắc vợ văn pháp ghi

xưa kia duyên nợ chẳng thành

Dù cho cố gắng bao đành sầu đau

thêm sầu số phận quản bao xem trong duyên nợ khắc hào phu thê

Mãng lo tranh đấu bộn bề

Trải qua bao đọ gia tề mới an

Bởi cho số hề chớ than

Kỳ sau mới định phần an gia đình

Nhớ vợ chồng phải chiều nhau từ lời ăn tiến
nói để phu phụ hòa gia đạo cát thành bằng không( xích khẩu )

 


SINH THÁNG 7 Của năm Mậu Thìn là tháng Canh Thân


Sinh vào tháng này dễ ăn uống , ăn mặc đầy đủ, tính can đảm
Văn chương giỏi ,thi cử dễ đậu lấ khoa cho dù là văn hay vỡ, 
Ở xứ cha mẹ khó làm ăn, xa phương lập nhgiệp khá , có nghề khéo tay
Làm ăn có sản nghiệp lớn đựơc nhiều người kính trọng qúy nhân thương 
Làm ăn có sản nghiệp lớn ,sống lâu chơi anh em ban bè nhiều
Nhưng khó nhờ cậy sinh con khó bảo quản.

      XEM ANH EM:
Xét xem phúc số đệ huynh
Hao huynh tổn đệ khó mà đủ đông
Cho dù còn đủ khó trông
Anh em tứ xứ khó mong cậy nhờ
Xa rồi huynh đệ mong lung
Đến khi gặp cảnhchớ mong lụy phiền
Giờ đây mới biết tỏ bày
Thiên thai đã định ngày mai cảm phiền

    Căn Lành.
Số này sinh mệnh tha phương
Tu hành đắc qủa cò hơn người thường
Số này hay giúp nghĩa phương
Biết tu nhằn đức lo thường ngày sau
Chổ cha mẹ ở được nào
Gia đình xứ khác mới bề phú gia
Vợ chồng thứ nhất khắc hào 
Đời sau mới đặng vẹn bề gia trung.

( lúc có bệnh nên cầu tiên bà vào ngày  mạo và ngày dậu )

GIẢI BẠCH
Quẻ Quái định sẵ khi còn nằm trong bào thai, sinh vào năm nào 
Thì ứng Quẻ vào năm đó, theo tạo hoá Càn Khôn vũ trụ
Đồng thời hiện chiếu quẻ Hợp , khắc .Lành dữ báo cho mệnh 
Chủ biết hết cả cuộc đời như: niên cục là hàng năm,
Địa trạch ( đất ở )
Táo môn ( bếp nấu ăn)
Mùa cưới  vvvv

       Ở đây mạng chủ là tuổi Mậu Thìn:
Cung Đoài màu đỏ thì ứng với những năm   ;2026.  2027. 2028.  2043. 2044
Màu đỏ là tốt cần phát huy như thăng tiến , có tin vui, thêm người.

Còn ứng với năm màu xanh là xấu như ;2014.  2015.  2023. 2024.  
2030.  2031.  2033.  2044. phải dè chừng lúc có họa thì chạ tinh cho sớm.
Xem Bát Quái  Sẽ  Rõ 


HUNG HẠN ĐÁO!
Cụ thể năm: 2018. 2024.  2030.  2036.phong tai nan giao thong.
Phúc lớn thì mất tiền của vô cớ
Hạn tứ cửu đến 48.  49 tuổi
Hạn phúc đức sàng sẩy : 57.  58. 63.  64 tuổi.Cập bệnh Lúc này độ an toàn mạng không cao
Vấn sư phúc số chạy tinh
Hạn tam tai 73 tuổi
Phúc ấm thì 72 tuổi xe tiên chờ ngỏ