Lai Lịch Tôn Ngộ Không

Lai Lịch Tôn Ngộ Không

Vui lòng gọi...

Đặt mua

LAI LỊCH TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH

Ba ngàn năm thạch mẫu thụ thai

Mẹ là đá sinh ra một tướng

Hoàng cung mây rộng thấu đến cửu trùng thiên

Mười bảy tuổi học được phép tiên

Đằng vân vũ thần thông quản đại

Tung hoành thế giới chẳng sợ ai

Đức phật như lai giơ tay nhốt lại

Đói ăn cơm sắt, khát uống nước đồng

Thế là quảng đại thần thông

 

          Bút pháp: trần nam tiên sinh

 

 6 CÂU HỒNG DANH 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

(1) Chữ Nam con bớt long tham
        đã đi theo phật chớ làm bất nhân
(2) Chư Mô con bớt hỏa thân
        giàu lòng  kính tín,  chí thành từ bôi   
(3) Chư A Thiên địa chứng tri
       chăm làm phúc thiên, việc gì cũng minh
 (4) Chữ Di con chẳng sát sinh
        không ở độc ác, không khinh vật loài
  (5) Chữ Đà vốn ở trên đời
        chị em yêu qúy không giành của nhau
  (6) Chữ Phật vốn ở trong nhà
        giàu lòng Thành kính mẹ cha mới thành  !

           * Bút tích đức phật  , trần duy trung ghi *

   Thưa Quý  Độc Giả 
Sách có câu ( Nhân sinh bách nghệ học vi tiên )
Tục ngữ có câu ( Ăn vóc học hay )
   muốn trở thành  -Nhất nghệ tinh Nhất thân vinh . 
 Từ  Sở,  Nông, Công, Thương, Binh . đều phải hoc 
Như nguời  làm thầy là ky sư tâm hồn lại càng phải dồi mài kinh sử 

Phải trau tài rèn đức động não suy nghi thi mới có 
 (Sắt mài nên kim  ) néu ta buông trôi xuề xòa qua chuyện 
sẻ chuốc lấy (  xôi giả vạ thật  ) lam ơn nên oán ? 

Trần Duy Trung

  

Bài Thơ, Kẻ Trộm Đêm

 

ĐÊM KHUY CÓ KẺ TRỘM

Văng vẳng đêm khuya chó sủa dồn

Khi thì đầu xóm lúc cuối thôn

Chém cha cái kiếp phường chôm chỉa                      

Nó nẫng sạch đồ, gà vịt, ngan

Lén lút rình mò: thằng kẻ trộm

Đời người như thế chẳng thấy sang

Ba mánh qua mồm nhưng thân khổ

Bỏ đi cho sớm, kẻo chết oan!

                     Bút thơ: Trần Duy Nam         

                                   Tự Duy Nam

                              Xóm 4 Bắc Thành

 

RƯỢU SAY HAY SAY RƯỢU

…Không uống thì bảo: “ Kỳ vô phong”

Uống rồi đi lệch, như ông chỉnh đường

Khi xưa cha ngủ trên giường

Nay say cha ngủ bên mương ngon lành

Đêm hôm heo hút vắng tanh

Nghĩa trang chứng kiến một anh hùng miền

Say rồi nằm ngã, nằm nghiêng

Ướt, khô không tính không phiền lạy ai

Ở đời có một hay hai

Chữ thằng say rượu, không sai chút nào

                               Bút thơ: Trần Duy Nam

                                        Tự Duy Nam

                                   Xóm 4 Bắc Thành