Lục Đế Chiêu Tài Mai Hoa Lộc Phát

Lục Đế Chiêu Tài Mai Hoa Lộc Phát

168.000 VND

Đặt mua

 


 Tiền Xu lục đế chiêu tài mai hoa Lộc phát mang lại tài khí may mắn và trấn sát 

Được phong thủy giá Trần nam thiết theo kết hợp Mai Hoa Lộc Phát  vừa có tác dụng chiêu tài vừa trấn sát trừ tà: Mặt trước là sáu đồng tiền lục đế gắn liền với đồng tiền chiêu tài tăng thêm sức mạnh ý nghĩa cầu tài mặt sau gắn đồng tiền Sát Quỷ Trảm Tà . Tạo thành mai hoa Lộc Phát 68 tăng thêm sự chiêu tài và trấn trạch.

Tiền Lục Đế Chiêu Tài Mai Hoa Lộc Phát được phong thủy gia Trần nam thiết kế theo phong thủy pháp Thiên Địa  Nhân hợp nhất . Phía Trên la bông cát tường đồng tâm như ý màu đỏ hành hỏa tượng trưng cho Trời, bông giới màu vang tượng trưng cho Địa hành thổ, chính giữa là những đồng tiền các triều đại lưu hành mà chúng ta đã sữ dụng gọi là Nhân.

Thiên Địa giao hòa hóa sinh vạn vật. Hỏa sinh Thổ Thổ sinh Kim như vậy tiền phong thủy mới phát huy hết tác dụng. Còn làm bông màu đỏ phía dưới thì Thiên hỏa - Địa hỏa, lưỡng hỏa hỏa diệt hỏa thiêu thiên môn nhân gian có nạn.

 Tiền xu nguoi xưa sử dụng là được đúc từ đồng. Tiền đồng có liên quan đến tài khí, cho nên cũng là công cụ cầu tài mà các nhà phong thủy sử dụng. Phương pháp là có thể xâu các đồng tiền  treo lên tài vị thì sẽ có hiệu quả, cũng có thể đặt ở trước bậc thềm ở cửa, đem ép các đồng tiền vào trong vôi vữa, thường thì lấy 6 đồng xu xếp thành hình mũi tên, đầu mũi tên hướng vào nhà, đính vào trên bậc thềm, mũi tên chỉ vào nhà thì sẽ có tác dụng đón tiền tài. bắt đầu từ giữa và sau đời Thanh thì các nhà phong thủy đã dùng tiền của 6 vị hoàng đế mà có triều đình thịnh vượng nhất để làm công cụ cầu tài. Bao gồm các hoàng đế Thuận Trị, Khang Hy, Ung chính, Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang đây được gọi là “phương pháp cầu tài dùng tiền cổ lục đế”. Ý nghĩa của nó là vào thời kỳ 6 vị vua này trị quốc là thời thịnh của nhà Thanh. Lúc đó quốc gia thịnh trị, đặc biệt là thời Khang Hy, ông dùng trí tuệ của một vị vua giúp đát nước phát triển vượt bậc và còn sánh ngang với các nước phương Tây.

 

Tiền Xu Ngũ Đế Chiêu Tài Mai Hoa Trấn Sát mang lại tài khí may mắn

Được phong thủy gia Trần nam thiết kế theo Ngũ Phúc Mai Hoa vừa có tác dụng chiêu tài vừa trấn sát trừ tà: Mặt trước Dương là năm đồng tiền ngũ đế gắn liền với đồng tiền chiêu tài tăng thêm sức mạnh ý nghĩa cầu tài, mặt sau Âm gắn đồng tiền Sát Quỷ Trảm Tà . Tạo thành Thất Tinh Trấn Nhị Hắc . Thất tinh mai hoa tăng thêm sự chiêu tài và là vật phẩm đặc biệt trấn sao nhị hắc theo thuyết lệnh Thất tinh trấn nhị yêu của Thái Thượng Lao Quân trấn trạch Dương chiêu tài. Âm có thể trấn sát

 

 

Tiền Xu Ngũ Đế Chiêu Tài Mai Hoa Trấn sát được thiết kế theo phong thủy pháp Thiên Địa Nhân hợp nhất . Phía Trên la bông cát tường đồng tâm màu đỏ hành hỏa tượng trưng cho Trời, bông giới màu vang tượng trưng cho Địa hành thổ, chính giữa là những đồng tiền các triều đại lưu hành mà chúng ta đã sữ dụng gọi là Nhân.

 

Thiên Địa giao hòa hóa sinh vạn vật. Hỏa sinh Thổ Thổ sinh Kim như vậy tiền phong thủy mới phát huy hết tác dụng. Còn làm bông màu đỏ phía dưới thì Thiên hỏa - Địa hỏa, lưỡng hỏa hỏa diệt, hỏa thiêu thiên môn nhân gian có nạn.

 

 

 

 Tiền Xu lục đế chiêu tài mai hoa Lộc phát mang lại tài khí may mắn và trấn sát 

 

Được phong thủy giá Trần nam thiết theo kết hợp Mai Hoa Lộc Phát vừa có tác dụng chiêu tài vừa trấn sát trừ tà: Mặt trước là sáu đồng tiền lục đế gắn liền với đồng tiền chiêu tài tăng thêm sức mạnh ý nghĩa cầu tài mặt sau gắn đồng tiền Sát Quỷ Trảm Tà . Tạo thành mai hoa Lộc Phát 68 tăng thêm sự chiêu tài và trấn trạch.

 

 

Tiền Xu lục đế chiêu tài mai hoa Lộc phát mang lại tài khí và may mắn. 

 

 Tiền xu nguoi xưa sử dụng là được đúc từ đồng. Tiền đồng có liên quan đến tài khí, cho nên cũng là công cụ cầu tài mà các nhà phong thủy sử dụng. Phương pháp là có thể xâu các đồng tiền treo lên tài vị thì sẽ có hiệu quả, cũng có thể đặt ở trước bậc thềm ở cửa, đem ép các đồng tiền vào trong vôi vữa, thường thì lấy 6 đồng xu xếp thành hình mũi tên, đầu mũi tên hướng vào nhà, đính vào trên bậc thềm, mũi tên chỉ vào nhà thì sẽ có tác dụng đón tiền tài. bắt đầu từ giữa và sau đời Thanh thì các nhà phong thủy đã dùng tiền của 6 vị hoàng đế mà có triều đình thịnh vượng nhất để làm công cụ cầu tài. Bao gồm các hoàng đế Thuận Trị, Khang Hy, Ung chính, Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang đây được gọi là “phương pháp cầu tài dùng tiền cổ lục đế”. Ý nghĩa của nó là vào thời kỳ 6 vị vua này trị quốc là thời thịnh của nhà Thanh. Lúc đó quốc gia thịnh trị, đặc biệt là thời Khang Hy, ông dùng trí tuệ của một vị vua giúp đất nước phát triển vượt bậc và còn sánh ngang với các nước phương Tây.