Phép Quả Cổ Truyền( Đức Táo  Vương)

Phép Quả Cổ Truyền( Đức Táo Vương)

Vui lòng gọi...

Đặt mua

            ĐỊNH PHÚC TÁO VƯƠNG THI 

Theo  thọ thế chân kinh! Thì  Đức Táo sinh ngay 3/8 Tên  thật là  Trương Đơn Tự Tử Quách. Tước phong tư mệnh được
 Ngọc Hoàng  phái xuống nhân gian xem họa phúc định tại từng chi hiển ứng  (xét thiện ác từng nhà ).  
Đức Táo khá giận người phụ nữ ngồi trước cửa bếp chải đầu, chưởi mắng. Kiêng nấu  thịt trâu thịt chó
hành tỏi và thắp hương từ lửa bếp   . 

(Mỗi nguyệt sóc vọng minh đăng thượng cúng tịnh thủy nhất bôi )
Nghĩa la cứ đến mỗi tháng mùng 1va 15 có 1ngọn đèn sáng va
1 chén nước Trong sạch dâng cúng  sẽ được Táo quân độ trì. 

           XUẤT XỨ 
Đây là 1bài thơ Đường luật  của Đức Táo được in trongThọ Thế Chân Kinh.
  Đề năm Khải Định nguyên niên (Năm Bính Thìn 1916)

Phụng mệnh chuyên tư khắp mọi nhà 
có ta trời đất cũng không xa
Ta dung kẻ thiện không dung ác
Mày dối người đời giễ dối ta
Táo phủ nghiêm trang người mạnh khỏe 
Tâm tình hòa lạc phúc đề đa
Độc tâm khá giận loài lang phụ 
Có khóa hiềm thiền lật lưỡi ngoa


trần duy trung sưu tập