Phụ Nữ Việt Nam

Phụ Nữ Việt Nam

Vui lòng gọi...

Đặt mua

 

PHỤ NỮ VIỆT NAM THẬT ANH HÙNG 

…Công cha như núi cao, nghĩa mẹ như biển rộng

Ôi! Biển rộng bao la biết nhường nào

Ba phần là chỉ núi cao

Mênh mông biển lúa đâu nào thấm chi

(1)Ngàn xưa lịch sử còn ghi

Bốn phần là biển con thì nhớ cho

…Chuyện rằng kể mẹ âu cơ

Dám mang trăm trứng nở cho loài người

Nữ Oa đội đá vá trời

Tài năng khôn cập muôn người khó theo

Bà Trưng, Bà Triệu cờ thêu

Trả thù chồng, đền nợ nước, gươm đeo bên mình

Uy nghiêm bốn cõi một vùng

Cưỡi voi xông trận lẫy lừng tám phương

(2)Vạn ngàn bà mẹ hậu phương

Hy sinh là để chiến trường thắng to

Hồng quần việc nước cùng lo

Bà Bình, Bà Định sánh pho tượng vàng

Biết bao các chị, các nàng

(3)Bộ đội, hỏa tuyến sẵn sàng lập công

Trở về một bóng một thân

Làng Lòi ta đó Yên Thành đâu xa

Hòa bình đất nước về ta

Trẻ thơ ríu rít tiếng ca học đường

Cô là hiệu trưởng của trường

Thông tin vi tính mẹ thường dạy con

Bây giờ yên chuyện nước non

Nước nhà có biến mẹ còn ra tay

Con ơi con ngủ cho say

Mẹ đang gìn giữ đất này cho con

(1)  Tam sơn tứ hải nhất phần điền

(2)   Bà mẹ việt nam anh hùng Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định

(3)  Mấy trăm cô gái làm nhiệm vụ quá lứa, tàn duyên về lập thân tại Làng Lòi, Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Bút thơ Trần Nam Tiên Sinh

Điện thoại: 0902378689