Xem Ngày Cưới Hỏi

Xem Ngày Cưới Hỏi

Vui lòng gọi...

Đặt mua

                 
        XEM 
TUỔI ĐÁM CƯỚI, ĂN HỎI !
 

Thưa các bạn tư ngàn xưa cho tới nay ông cha ta đều coi trong việc xem tuổi va ngay tháng  cưới  hỏi cua con cháu  minh
vi đây là việc trong đại cả đời nguời liên quan đến con cháu 
và họ tộc sau này. Cho nên trước tiên phải chọn người thầy học cao hiểu rộng đầu óc phải  sáng
 tạo mơi giúp được  cho công việc  của  mình ?Không nên mua 1-2quyển sách ở  siêu thị về tự  coi  thì tai họa luôn ẩn hiện,
vi toàn la sách lậu. Tuy rằng co đóng dấu, thực chất là dấu giả,  muốn coi trước tiên minh phải hiêu hết số điểm sau đây? 
1/ Người Thầy phải thông thạo  Bát Quái  2/ Thuộc Lục Thập Hoa Giáp  3/Ngũ  Hành Sinh Khắc  
4/ Can Chi Hợp, khắc, phá   5/Bát San Tuyệt Mệnh        6/Bát San Giao Chiến   
7/ Bát San Tương Khằc    8/Bát San Đối Diện    9/Thiên Can Sát Mạng Ca    10/Ngày Cô Thần  Quả Tú
  11/Ngày Không Sàng    12/Ngày Tam Nương         13/Ngày  Ly Sào    
14/Ngày Không Phòng     15/ Ngày Tu La    16/ Ngày  Lý  Nhan    17Ngày Vãng Vong  
 18/ Tháng  Đại Lợi   19/ Ngày Ngưu Lang     20/ Ngày Sát Chủ     21/Ngày giờ Thụ Tử
22/ Tháng Sát Chủ    23/ Mùa Sát Chủ    24/Vận Mệnh Hợp Theo Mùa   25/Tam Hợp, Tứ Hình Xung  
 26/ Tứ Tuyệt    27/Lục Hại   28/Thiên Can Kỵ, Hạp    29/Năm Hung Niên
30/Giá Thú Châu Đường    31/Nhập Tế Châu Đường   32/Kim  Lâu  Sát     33/Tình  Yêu Họa Phúc    34/Nhị Hợp  
  35/Tam nương tương sát họa tai ương, tác sự mưu cầu đinh bất xương, hôn nhân giá thú vô Nam nữ  
   cô nhi quả phụ bất thành song  ! 
   (Ly sào ngày ấy giữ thay ôi, giá thú hôn nhân ắt lẻ loi)     va 1 số ngày nữa toi không  tiện ghi vào  :
Tam nương bất qúa tam, Lục long mạng khó toàn , Ly sào bất đẳng  trung 

Nhân Duyên Do Túc Đế
Phu Phụ Tự Nhiên Thành

 Thưa Quý  Độc Giả 
Sách có câu ( Nhân sinh bách nghệ học vi tiên )
Tục ngữ có câu ( Ăn vóc học hay )
   muốn trở thành  -Nhất nghệ tinh Nhất thân vinh . 
 Từ  Sở,  Nông, Công, Thương, Binh . đều phải hoc 
Như nguời  làm thầy là ky sư tâm hồn lại càng phải dồi mài kinh sử 

Phải trau tài rèn đức động não suy nghi thi mới có 
 (Sắt mài nên kim  ) néu ta buông trôi xuề xòa qua chuyện 
sẻ chuốc lấy (  xôi giả vạ thật  ) lam ơn nên oán ? 

  TRẦN DUY TRUNG