Xem Tuổi Làm Nhà Hợp Phong Thuỷ - Hợp Mệnh.

Xem Tuổi Làm Nhà Hợp Phong Thuỷ - Hợp Mệnh.

Vui lòng gọi...

Đặt mua

XEM TUỔI  LÀM NHÀ

Người Thầy phải biết tránh. Kim lâu sát, 2 Hoang ốc, 3 Giá ốc, 4 Sát đại lợi,  5 Tam tai, 6 Tam tang,  7 Sát niên,  8 Sát nguyệt,  9 Sát thời,  10 Sát mùa,  
11 Sát chủ tháng,  12 Sát chủ ngày, 13 Giờ sát chủ, 14 Ngày giời thọ tử, 15 Ngày giờ đại sát thiên lôi,  16 Thiên hỏa  , 17 Địa hỏa, 18 Độc hỏa,  
19 Hỏa tinh , 20 Ngày giờ Hoàng đạo,  21 Độn Lục nhâm tiên ông,  22 Đại sát, 23 kiếp sát ,  25 Thổ cấm, 26 Thổ kỵ, 27 Biết tính Lục Thập Hoa Giáp,
 28 Ngũ hành  sinh khắc,  29 Thạo Bát Quái Tiên Thiên Khởi Phúc Đức,  30 Đại lợi  khắc hợp  mùa sinh theo cung mênh và Đông Tây  Tứ Trạch,
 (31 Mười tháng đại bại ví dụ Năm Giáp Ngọ tháng 3 kỵ ngày  Mậu Tuất, tháng 7 kỵ ngày Qúy Hơi  vậy ) 

 Người Thầy phải có văn pháp Cúng Lễ Động Thổ. Đọc phải rõ ràng gia chủ nge và hiểu được.... Chứ không như có  nhiều người không có văn pháp. 
Rồi đọc  đại:  Chú Đại Bi 2 lần cho đó là xong, thì thật là tôi lỗi.  Vì Chú Đại Bi bình thường ai đọc cũng tốt nhưng khi Động Thổ phải có  văn pháp riêng. 
Tính theo từng việc cụ thể. Giống như mình muốn vào nhà ông A mượn đồ thi phải vào xin phép chủ nhà chứ, sao ta lại lại ra ngoài phường nói chuyện rồi 
vào  thẵng nhà ông A lấy đồ không thèm nói với chủ nhà gi cả thì chắc chắn chủ nhà vác cây rượt đánh thôi. 

    Có những vị thầy khi đọc bài văn thì  không rõ  tiếng , nhẩm trong miệng một lát coi là đã xong việc. Nhưng Than ôi thật là xấu hổ khi chúng ta tư lợi
một hai đồng tiền trước mắt mà làm càn, cho dù chủ nhà khong biết về Lễ Nghi thì mình gạt được. Nhưng những việc mình lam *Thiên tri Địa tri Qủy Thần tri* 
Trời biết Đất biết Qủy Thần đều biết hậu quả con cháu chịu hết. 

Xôi Giả Vạ Thật  tôi tặng các bạn một  câu? 
 (( Mua Ruộng Mua Đất Không Bằng Mua Sách Dạy Con. 
     Trữ Vàng Trữ Ngọc Sao Bằng Để Đức Cho Cháu  ))

Mỗi Người Khi Làm Nhà;
Ai cũng xem tuổi và hướng có hợp với mệnh chu theo phong thủy hay không, điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Vì vậy vận mệnh mỗi gia chủ tùy theo nhiều hướng khác nhau, theo Đông hay Tây tứ trạch.
Để vận dụng cho phong thủy được tốt nhất . Ta kết hơp với hướng bếp  ,hướng cổng ,cửa ra vao của từng phòng và giường ngủ lúc đó các thành viên trong gia đình hòa hợp và làm ăn thinh vương hơn.
   Các Hướng Tốt Xấu Theo Phong Thủy Và Khí Hậu
Ví dụ  ; Hướng Đông nam, Nam , Tây nam . Là đón ánh sáng mát mẻ và âm áp ổn định đối với khí hậu Việt nam. Còn hướng Đông bắc , Bắc thì không khí lanh còn Tây bắc thì nắng gắt . Tuổi Canh Ngọ làm nhà nhìn về hướng Nam ghé đông 5 độ thì đại phú.
   Còn các hướng theo Đông và Tây tứ trạch vận dụng sao cho phù hợp . Hướng nhà đặt theo phong thủy thì phai có thế vững chắc , long hổ chiều lai thì rất tốt .
   Khi đặt hướng cổng minh phải hiểu được thế nào là Môn Thừa Hộ Úy .Va Môn Quan là ở chổ nào, hướng cửa và cổng phải tránh Xuyên Tâm Sát , Thiên Trảm Sát , Phi Tiển Sát , Lộ Tâm Sát  và  Sát Phu  . Họa hại , Hung Tinh Chiếu ?