Xuyên Tĩnh Quyết

Xuyên Tĩnh Quyết

Vui lòng gọi...

Đặt mua

Ca Xuyên Tỉnh Quyết : đào khoan giếng

Tý thượng xuyên tỉnh xuất điên nhân.
đào giếng tại phương vị Tý trong nhà có người thần kinh bất ổn.
Sửu thượng huynh đệ bất tương thân.
đào tại Sửu anh em bất hoà.

* Dần, Mão, Thìn, Tỵ giai bất cát.
Dần, Thìn họa tai . Mão Tỵ bình.

* Ngọ, Tuất địa cầu, thân bất lợi.
Ngọ, Tuất gia đình vất vả gặp chuyện không tốt nên tìm phương khác mà làm.

* Mùi phương hung họa tỉnh quyết ca.
Phương mùi làm có tai họa .

* Thân Dậu tiền hung hậu cát luân.
Thân, Dậu lúc hung lúc cát luân hồi.

* Chương quang tôn tử Hợi phương tài.
Phương Hợi con cháu thông minh.

*  Ất nhân đài đầu thành thiên mỹ,
hắc nhân trường kiến thị không thời

* Tân độc thi thơ bạch khải vi.
Trai gái trong sạch có đạo đức

* Kim ngọc mãn đường Đinh-Quý lai

* Hy hữu Càn cung ứng hoại cước.
Cung Càn là có người bị tật bệnh ở chân.

* Khôn thời, Thanh long hấp thủy lai

* Cấn Lai vinh phú thương tôn tử

* Tốn vi chương quang thuý mạc ngôn

* Giáp, Canh, Nhâm Bính thấu tuyền thâm.
Giáp, Canh, Nhâm Bính nước sạch thì vận tốt đến nhiều.? nước đục lại gần suối thì bệnh về mắt, nam nữ hoang dâm .

* Mậu,Kỷ . thủy lưu khắc khẩu hoài. 

* Táo Tỉnh tương khan nữ lăng loàn.
Bếp lò và giếng đối diện nhau con gái dâm loàn
* Xuyên tỉnh bất nghi tại Đoài phương .
thiếu nữ hồng nhan tiền khan hậu thủy .
Không nên đào giếng tại Dậu Đoài, là thiếu nữ dâm loàn, hậu an tuỳ cục diện

Từ ca quyết xuyên tỉnh trên chúng ta phân ra 6 nguyên tắc sau cho dễ nhớ,


Nguyên tắc 1: ( Đào Giếng )
Không khoan giếng giữa nhà, vì giữa nhà thuộc hành Thổ
Thủy – Thổ tương giao chiến

Nguyên tắc 2:
Toàn bộ 12 địa chi thì 11 địa chi không tốt trừ Hợi là tốt.

Nguyên tắc 3:
Toàn bộ thiên can đều tốt trừ Mậu, Kỷ . Thủy – Thổ tương giao

Nguyên tắc 4:
Giếng và bếp đối diện nhau là không tốt Táo tỉnh tương khan(Đối diện) nam nữ đa dâm.

Nguyên tắc 5:
Giếng khoan tại Cung Đoài chính Tây ( Dậu )Thiếu nữ dâm loàn. trước xấu sau tốt.

Nguyên tắc 6:
Toàn bộ Tứ duy thì : Càn Khôn Cấn đều không tốt. trừ (Tốn) chương quang tuỳ vào ngày tháng làm .

Mậu kỷ là kết hợp đỉnh cao nếu người chưa năm bắt rõ thì không nên làm . Mà chĩ tính theo 24 son đơn giản hoá. 
* Kết hợp với Bát Sát - Hoàng Tuyền Lưu Hà - Lục Long là tất ứng :
Lục long mạng khó toàn - Lưu hà bất năng dung !? Hoà thuận phong thủy gia trần nam trích trong Mật truyền Bính Ngự Tiến Nguyên Huyền Không Tứ Long