Phong Thủy Tả Ao / kỳ1

Phong Thủy Tả Ao / kỳ1

Vui lòng gọi...

Đặt mua

TẢ AO TIÊN SINH  (kỳ 1)

Thầy địa lý Tả Ao là ông tổ  đầu tiên về Phong thủy  việt nam. Ông tên thật là Vũ Đức Huyền , sinh năm nhâm tuất 1442 tại làng Tả Ao, Phủ Đức Quang , Trấn Nghệ An nay thuộc xã xuân giang , huyện nghi xuân, tỉnh hà tỉnh . Thuở nhỏ, mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ mắt lòa, ông theo một khách buôn ở  rú Thành  trấn Nghệ An. sang  Tàu để lấy thuốc chữa bệnh cho thân mẫu. Thầy thuốc khen Tả Ao  có hiếu nên hết lòng dạy cho.

Khi nghề đã thành, sắp về nước, chợt có thày địa lý chính tông đau mắt đã lâu không khỏi, đến mời thày thuốc này đến chữa, do già yếu nên ông thày sai Tả Ao đi chữa thay. Khi Tả Ao chữa khỏi mù loà, ông thày địa lý nhìn thấy Tả Ao nghĩ bụng: Người này có thể truyền nghề cho được đây. Tả Ao  cũng có ý muốn học, vả lại thấy Tả Ao thông minh, hiếu học, để trả ơn chữa bệnh nên thày địa lý nọ đã truyền hết nghề, hơn một năm đã giỏi.
Để thử tay nghề của học trò, ông thày bèn đổ cát thành hình núi sông và vùi một trăm đồng tiền ở các huyệt đạo, rồi bảo Tả Ao  tìm thấy huyệt thì xuyên kim xuống. Tả Ao đã cắm được 99 kim đúng lỗ đồng tiền (chính huyệt), còn một huyệt không tìm ra
Xong ông thày nói:
- Nghề của ta đã sang nước Nam mất rồi. Rồi cho Tả Ao  cái tróc long và cầu thần chú. và dặn khi về nam nếu đi qua núi Hồng Lĩnh thì đừng lên, Tả Ao  về nước Nam chữa khỏi bệnh cho thân mẫu.
 Nhưng một lần đi qua Hồng Lĩnh, không hiểu duyên cớ gì Tả Ao  lại lên núi và thấy kiểu đất Cửu long tranh châu (chín rồng tranh ngọc), ông mừng mà nói rằng: – Huyệt đế vương đây rồi, thày dặn không lên là vì thế. Bèn đưa mộ cha về táng ở đấy. Ít lâu, vợ Tả Ao  sinh hạ được một con trai.
Khi ấy, nhà Minh bên Trung Quốc, các thày thiên văn phát hiện các vì tinh tú đều chầu về nước Nam nên tâu với nhà Vua, ý là nước Nam được đất sẽ sinh ra người tài, sẽ hại cho nhà Minh. Nhà Vua bèn truyền các thày địa lý là nếu ai đặt đất hoặc dạy cho người Nam thì phải sang tìm mà phá đi, nếu không sẽ bị tru di tam tộc. Ông thày của Tả Ao  biết là chỉ có học trò của mình mới làm được việc này nên cho con trai tìm đường xuống nước Nam mà hỏi tả ao rằng.

- Từ khi đại huynh về nam đã cất được mộ phần gia tiên nào chưa. Tả Ao cũng thực tâm thuật lại việc đặt mộ cha mình. Con thày Tàu dùng mẹo cất lấy ngôi mộ, bắt con trai của Tả Ao đem về Tàu. Rồi thân mẫu của Tả Ao  buồn sinh bệnh và mất, Tả Ao tìm được đất Hàm rồng ở ngoài nơi hải đảo để táng. Đến ngày giờ định táng thì trời gió to sóng lớn, không mang ra được.

Lát sau trời yên, biển lặng ở đó nổi lên một bãi bồi, Tả Ao bèn than rằng: Đây là hàm rồng, năm trăm năm rồng mới há miệng một lần trong một khắc. Trời đã không cho thì đúng là số rồi. nhưng  Tả Ao vẫn quyết định tán mẹ ở đó nhưng huynh trưởng sợ sống to gió lớn cuốn đi mộ phần Thân Mẫu nên không cho táng ở đó. vì vậy Tả Ao  chán nản gia cảnh, bỏ quê hương chu du khắp bốn phương để chữa bệnh, tìm đất giúp người.

Khi già yếu, Tả Ao cũng đã chọn cho mình chỗ an táng kiểu đất Nhất khuyển trục quần dương (chó đuổi đàn dê) ở xứ Đồng Khoai. Nếu táng được ở đây thì chỉ ba ngày sau là thành Địa Tiên.  Lúc sáu lăm tuổi, biết mình sắp về chầu tiên tổ nên bảo đệ tử là ông Cú Đẹn (khuôn mặt giống chim cú) ở xã vịnh thành huyền yên thành Nghệ an nay  khiêng đến chỗ ấy, để nằm dưới mộ và tự phân kim (chôn lúc chưa chết hẳn). Mới được nửa đường Tả Ao  đã ngưng thở ông Cú Đẹn  bèn tìm ngôi Huyết thực và táng ở đó,ông nói sau này  sẽ được người ta cúng tế. Sau quả nhiên làm Phúc thần.

 Các sách vở cũng như truyền thuyết đều coi ông là Thánh Địa lý Tả Ao, trạng Tả Ao , là thuỷ tổ khai môn, đệ nhất về địa lý phong thuỷ Việt Nam. Giỏi địa lý phong thủy như Cao Biền của Trung Quốc. Người đời xưa còn truyền lại bài thơ ca ngợi ông.

BÀI THƠ CA NGỢI TẢ AO TIÊN SINH
Tả ao phong thủy nhất trên đời
Họa phúc cầm cân đinh chẳng sai
Mắt thánh trong xuyên ba thước đất
Tay thần xoay chuyển bốn phương trời
Chân đi long hổ luồn qua gót 
miệng gọi trâu dê ứng trả lời
Ai muốn cầu sau cho được vậy
Mấy ai địa lý sánh Tả ao./. 

Ngày nay ở Việt Nam vẫn còn nhiều truyền thuyết, giai thoại được sách vở ghi lại, truyền miệng trong dân gian như việc Tả Ao, Tả Ao và Cao Biền thi thố tài năng (như Tả Ao phá trấn yểm của Cao Biền trên núi Tản Viên ở Hà Nội, núi Hàm Rồng ở Thanh Hóa,…), các truyền thuyết, giai thoại Tả Ao tìm nơi đất tốt để đặt đình chùa, đền miếu, mồ mả, nhà cửa; giúp dân nghèo, trị kẻ gian ác.

Tương truyền làng này có tục nọ, nghề kia là do Tả Ao chọn đất, hướng đình; họ này phát danh khoa bảng, họ kia phát công hầu khanh tướng là do Tả Ao tìm long mạch, huyệt đạo đặt mồ mả. Có một truyền thuyết còn lưu truyền đến ngày nay tại thôn Nam Trì xã Đặng Lễ huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên (nơi có đền thờ Tả Ao): Truyền tích gắn liền với ngôi đền thờ Tả Ao làng Nam Trì còn lưu truyền đến ngày nay là thời kỳ Tả Ao ở khu vực Hưng Yên một thời gian. Tả Ao về huyện Thiên Thi (tên cũ của Ân Thi) đã cắm đất, chọn ngày xây đình chùa, đặt mồ mả để cho hai làng Thổ Hoàng (nay thuộc thị trấn Ân Thi) và Hới (tức làng Hải Triều, trước thuộc huyện Tiên Lữ, nay thuộc Hưng Yên) phát về đường khoa cử, giàu có nên lưu truyền trong dân gian câu ngạn ngữ Nhất Thi nhì Hới.

Tại Nam Trì, Tả Ao đã giúp dân làng lập lại làng, chuyển đền, chùa và tìm đất đặt mộ phần cho họ Đinh tại gò Tam Thai vượng về võ tướng. Đến năm Giáp Thìn niên hiệu Quảng Hòa thứ 4 (1544) đời Mạc Phúc Hải, người họ Đinh làng Nam Trì là Đinh Tú đỗ Đệ tam giáp Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân và được bổ nhiệm làm quan Hiến Sát xứ Hải Dương, được phong tước Phù Nham bá. Hậu duệ của Đinh Tú (lăng mộ tại Nam Trì), chuyển sang sống ở làng Hàm Giang (Hàn Giang) huyện Cẩm Giàng, là Đinh Văn Tả – một danh tướng thời Lê-Trịnh.