Phong Thủy Tả Ao ky 2. Huyệt Mắt Rồng Và Hậu Duệ Tả  Ao

Phong Thủy Tả Ao ky 2. Huyệt Mắt Rồng Và Hậu Duệ Tả Ao

Vui lòng gọi...

Đặt mua

Hậu Vệ  Tả Ao

CÚ ĐẸN TIÊN SINH. Ông thường sống tron hang đá  xã Vịnh Thành, huyện Yên Thành "tên cú đẹn là do khuôn mặt của ông giống như mặt chim cú trẻ em nhìn thường sợ hãi nên mọi người gọi ông là cú đẹn. Ông thường mang theo một chiếc túi bằng mo cau dùng dây mây may lại,  ông Cú Đẹn có  những sức  pháp như.  Ông lấy rơm bện thành hình nhân và mang sau lưng hình nhân 1 cái giỏ rồi  thư vào hình nhân.  Hình nhân đi ra đồng bẻ bắp  (ngô) như người  mình vậy. Ông thông thạo  Thiên văn Địa lý   và đi khắp nơi giúp người và có một người ở Xã Công Thành, Huyện Yên Thành ngày nay hay làm việc thiện làm phúc giúp người và coi ông như người thân trong nhà. Vì vậy, ông dẫn người đó đi lên động tù và nơi có vùng nước rồng 3m sâu khoảng 1m quanh năm không hết nước, nước trong vắt. Ông nói:

Đây là địa huyệt con nên táng hài cốt mẹ ở đây, sau này dòng họ sẽ giàu có và có phúc lộc nhiều, còn phúc lớn thì con cháu sẽ làm vương, còn nhà tôi phúc chưa tới và ngày giờ nọ người đó đưa hài cốt của mẹ lên địa huyệt nơi mà Cú Đẹn Tiên Sinh chỉ cho thì thấy vùng nước có ổ đĩa khoảng 1000 con bơi ra bơi vào. Vì vậy nên không táng mẹ ở đó mà đem mẹ về táng ở nơi khác và kể lại câu chuyện mình thấy cho Cú Đẹn Tiên Sinh nghe.  Cú Đẹn tiên sinh thốt lên rằng: “ trời ơi rồng mở mắt cho thụ huyệt nhưng phúc chưa tới, con lại đem mẹ đi nơi khác tang là sao”. Bây giờ lên đó mà xem sẽ không thấy nữa đâu. Ông nói tiếp: lúc rồng mở mắt nước trong xanh, long lanh nhìn thấy như vậy chứ không phải đĩa đâu, Trời không cho đành chịu. Quả nhiên người này lên địa huyệt thì thấy nước trong xanh bình thường./.
          

  ĐỆ TỬ LÀM PHẢN
Sau thời  gian ông  Cú Đẹn  đi tìm  đất  cho nhiều  vùng  như. Diễn  Châu, Yên Thành  và  cac vùng  lân cận  co 2 người  xin đi theo
, ông thấy  ho cũng  thành tâm  nên  ông Cú Đẹn đã đồng  ý. thời gian cứ trôi đi va viêc đặt huyệt phong thủy của thầy trò ông vẫn bình thường.
 Nhưng càng lâu ông  càng nhận ra. 2 đệ tử đi theo ông có ý làm phản.  Nên 1 hôm trên đường đi về qua bải đất trống ven đường  
dừng chân lai nghĩ ngơi  va ông noi với  2 Đệ tử là  Đây là vùng đất tốt , sau khi ta chết  các con hãy  táng ta ở  đây. Va khi về  đến nhà ông kể  lại  cau chuyện  cho vợ con nghe va dặn vợ đó la huyệt tử. Nếu đệ tử không phản ta thì se đem ta táng ở đó thi luc đó mới cho biết.
Và phải táng đi nơi khác . Qủa  nhiên sau khi nghe sư phụ noi vậy 2 đệ tử bàn với nhau chỗ tốt thì để giành sau này cho mình,
còn sư phụ táng chổ khác cũng  được . Va chia nhau mỗi  người 1 nữ phần đất đó. Và  sau này 2 đệ tử táng ở đó và sau này tuyệt hậu. 
Ông cu đẹn thì vẫn bí mật nhưng không truyền nghề thêm nữa, cũng không nhận thêm đệ tử, sau khi ông mất ông đã chọn huyệt cho mình. 
Sau này con cháu làm phường buôn mà giàu có. Đến đời cháu chắt mới lấy 1 cuốn (Trấn Yểm Huyệt Trường )và 1cuốn ( Phép Quản Cửu Thiên ) 
Tặng cho ông Dương Ân người phúc thành ngày nay. Và tặng cho cố Bộ Nhu xóm 3 Bắc thành Yên Thành nay 1cuốn( Đạo Tràng Nghi Lễ)
và 1cuốn( Bát Quái Trường Sinh Khởi Phúc Đức ) Và (Lục Thập Hoa Giáp Tả Ao) và tặng  Địa Lý Vi Sư Pháp. 
 Địa Lý Bí Thư Địa Toàn .  Địa Lý  Toàn Thư.  Cho các  cu có Tâm Đức ở các vùng lân cận nhưng không ai lĩnh hội  được hết và bị bế tắc. 
Nói về Phong Thuỷ Gia Trần Nam theo cố Bộ  Nhu học Đạo Tràng, Theo cố Kiên hiến cha của anh Quang tâm học Bát Quái , theo ông hồ đình tương, ông Dương Ân người phúc thành.  và trước khi ông sờ phiệt ( ông Bắc việt ) mất có kêu thầy Nam cầm viết ghi lai 1 sói câu thần chú , Phú Đức Thánh Mãu Điện vvv. Ông nói âm mi sáng dạ lại có tâm với nha học đi sau mà kiếm xôi. Thầy nam vận dụng tất ả những gì học được của các thầy rồi vẽ ra cửu cung bát quái, vận dụng xem tướng số, đoán vận mệnh họa hay phúc cho người đời. 
Và cơ duyên được moi người mách bảo va tìm đến nơi và xin được bộ sách Phong Thủy  cua cụ Tả Ao vì vậy cố  gắng mài mò để  giúp người đời 
Bây giờ Phong Thuỷ Gia Trần Nam trên thông Thiên Văn dưới tường Địa Lý. Biết trước vận hạn xoay chuyển cứu nhân cải họa thành phuc. Người  nói  đây cũng là thú vui khi tuổi về già


 THẤT THẬP TUNG HOÀNH LƯU BÚT KÝ  :
Phong Thủy Gia Trần Nam Tiên Sinh Lưu Hậu Thế 


Phong ba bảo táp cuộc trần ai
Thủy trải sơn băng luyện thành tài
Gia môn tiền vận thời tân khổ
Trần tục nhân sinh chẳng khiếu nài
Nam bắc đả từng chinh chiến dội
Tiên tổ tài bồi phúc lộc lai
Sinh nhân nên nhớ câu đức độ
Lưu giữ muôn đời thánh bút ca
Hậu duệ tử tôn bất hoán cải
Thế Thế cửu trường bảng bút khoa"

 

Trần Duy Trung.